Mieczysław Wasilewski
Dla Piotra od Mietka, plakat wystawowy, 2013
Dla Piotra od Mietka, plakat wystawowy, 2013
For Piotr from Mietek, exhibition Poster, 2013
To Bee or not to Be?, plakat społeczny, 2013
To Bee or not to Be?, plakat społeczny, 2013
To Bee or not to Be?, social poster, 2013
Lecę Lecem, plakat do wystawy własnej, 2012
Lecę Lecem, plakat do wystawy własnej, 2012
I fly by Lec, exhibition poster, 2012
BMW, plakat wystawowy, 2012
BMW, plakat wystawowy, 2012
BMW, exhibition poster, 2012
Pacjent EGBDE, plakat teatralny, 2011
Pacjent EGBDE, plakat teatralny, 2011
Patient EGBDE, theatrical poster, 2011
Eryk i Zuzanna, plakat wystawowy, 2011
Eryk i Zuzanna, plakat wystawowy, 2011
Eryk & Zuzanna, exhibition Poster, 2011
IX Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. G. Fitelberga  plakat reklamowy, 2011
IX Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów
im. G. Fitelberga, plakat reklamowy, 2011
9th International Grzegorz Fitelberg Competition
for Conductors, promotional poster, 2011
M.Wasilewski w Pigasus Polish Poster Gallery, plakat wystawowy, 2011
M.Wasilewski w Pigasus Polish Poster Gallery,
plakat wystawowy, 2011
M.Wasilewski in Pigasus Polish Poster Gallery,
exhibition poster, 2011
Kret, plakat filmowy, 2011
Kret, plakat filmowy, 2011
The Mole, film poster, 2011
M.Wasilewski, Plakaty w Kawiarni Relaks, plakat wystawowy, 2011
M.Wasilewski, Plakaty w Kawiarni Relaks,
plakat wystawowy, 2011
Wasilewski Posters in Relax Cafe,
exhibition poster, 2011
Marian Czapla, plakat wystawowy, 2011
Marian Czapla, plakat wystawowy, 2011
Marian Czapla, Exhibition Poster, 2011
Festiwal wina, plakat reklamowy, 2010
Festiwal wina, plakat reklamowy, 2010
Festival of Wine, promotional poster, 2010
Nulles Dies Sine Linea, plakat wystawowy, 2010
Nulles Dies Sine Linea, plakat wystawowy, 2010
Nulles Dies Sine Linea, Exhibition poster 2010
M. Wasilewski rysunek i plakat, plakat wystawowy, 2010
M. Wasilewski rysunek i plakat, plakat wystawowy, 2010
Drawing & Poster – M. Wasilewski, exhibition poster, 2010
Satyrykon 2009, plakat wystawowy, 2009
Satyrykon 2009, plakat wystawowy, 2009
Satyrykon 2009, exhibition poster, 2009
Homage a Fukuda, plakat, 2009
Homage a Fukuda, plakat, 2009
Homage a Fukuda, poster 2009
Gdzie jest mój głos?, plakat polityczny, 2009
Gdzie jest mój głos?, plakat polityczny, 2009
Where Is My Vote? Iran, political poster, 2009
Grzegorz Pabel Malarstwo, plakat wystawowy, 2009
Grzegorz Pabel Malarstwo, plakat wystawowy, 2009
Grzegorz Pabel Painting, exhibition poster, 2009
Mieczysław Wasilewski – Galeria Schody, plakat wystawowy, 2009
Mieczysław Wasilewski – Galeria Schody, plakat wystawowy, 2009
Mieczysław Wasilewski - Stairs Gallery, exhibition poster, 2009
Summer Love plakat filmowy 2008
Summer Love plakat filmowy 2008
Summer Love film poster 2008
Jerzy Wolff, plakat wystawowy, 2007
Jerzy Wolff, plakat wystawowy, 2007
Jerzy Wolff, exhibition poster, 2007
Warszawa Singera, plakat wystawowy, 2007
Warszawa Singera, plakat wystawowy, 2007
Singer’s Warsaw, exhibition poster, 2007
Chopin w Warszawie, plakat wystawowy, 2006
Chopin w Warszawie, plakat wystawowy, 2006
Chopin in Warsaw, exhibition poster, 2006
100 Arcydzieł rysunku włoskiego, plakat wystawowy, 2006
100 Arcydzieł rysunku włoskiego, plakat wystawowy, 2006
Masterpieces of Italian Drawing, exhibition poster, 2006
Komornik, plakat filmowy, 2005
Komornik, plakat filmowy, 2005
The Collector, film poster, 2005
Rysunek & Plakat – M.Wasilewski, plakat wystawowy, 2005
Rysunek & Plakat – M.Wasilewski, plakat wystawowy, 2005
Drawing & Poster – M.Wasilewski, exhibition poster, 2005
Varsovie a Osny, plakat wystawowy, 2004
Varsovie a Osny, plakat wystawowy, 2004
Varsovie a Osny, exhibition poster, 2004
Powinność i bunt, plakat wystawowy, 2004
Powinność i bunt, plakat wystawowy, 2004
Duty and Rebellion, exhibition poster, 2004
Wszystko na papierze, plakat wystawowy, 2004
Wszystko na papierze, plakat wystawowy, 2004
Everything on paper, exhibition poster, 2004
Pokolenie, plakat wystawowy, 2003
Pokolenie, plakat wystawowy, 2003
The Generation, exhibition poster, 2003
35 lat Muzeum Plakatu w Wilanowie, plakat wystawowy, 2003
35 lat Muzeum Plakatu w Wilanowie, plakat wystawowy, 2003
35 years of Poster Museum in Wilanow, exhibition poster, 2003
18 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, plakat wystawowy, 2002
18 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie,
plakat wystawowy, 2002
18th International Poster Biennale in Warsaw,
exhibition poster, 2002
Toulouse-Lautrec, plakat wystawowy, 2001
Toulouse-Lautrec, plakat wystawowy, 2001
Toulouse-Lautrec, exhibition poster, 2001
Europa 2020, plakat polityczny, 2000
Europa 2020, plakat polityczny, 2000
Europe 2020, political poster, 2000
17 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, plakat wystawowy, 2000
17 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, plakat wystawowy, 2000
17th International Poster Biennale Warsaw, exhibition poster, 2000
Cześć Tereska, plakat filmowy, 2000
Cześć Tereska, plakat filmowy, 2000
Hi, Tereska, film poster, 2000
Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice”, plakat wystawowy, 2000
Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice”, plakat wystawowy, 2000
Colour in Graphic Art, exhibition poster, 2000
Chopin in Polish Music, plakat wystawowy, 1999
Chopin in Polish Music, plakat wystawowy, 1999
Chopin in Polish Music, exhibition poster, 1999
Kontakty, plakat wystawowy, 1999
Kontakty, plakat wystawowy, 1999
The Contacts, exhibition poster, 1999
Water for Human Kind, plakat ekologiczny, 1999
Water for Human Kind, plakat ekologiczny, 1999
Water for Human Kind, ecological poster, 1999
Małżowina, plakat filmowy, 1998
Małżowina, plakat filmowy, 1998
The Auricle, film poster, 1998
16 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, plakat wystawowy, 1998
16 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie,
plakat wystawowy, 1998
16th International Poster Biennale in Warsaw,
exhibition poster, 1998
3 Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, plakat polityczny,1998
3 Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka,
plakat polityczny,1998
3th International Conference of the Human Rights,
political poster,1998
Cieślewicz in Memoriam, plakat wystawowy, 1998
Cieślewicz in Memoriam, plakat wystawowy, 1998
Cieślewicz in Memoriam, exhibition poster, 1998
Janusz Przybylski, plakat wystawowy, 1998
Janusz Przybylski, plakat wystawowy, 1998
Janusz Przybylski, exhibition poster, 1998
TAPTA, plakat wystawowy, 1997
TAPTA, plakat wystawowy, 1997
TAPTA, plakat wystawowy, 1997
OPPA ́97,	plakat	do	festiwalu	piosenki,	1997
OPPA ́97, plakat do festiwalu piosenki, 1997
OPPA ́97, song festival poster, 1997
Egeria 97, plakat wystawowy, 1997
Egeria 97, plakat wystawowy, 1997
Egeria 97, exhibition poster, 1997
Bruno Schulz, plakat wystawowy, 1996
Bruno Schulz, plakat wystawowy, 1996
Bruno Schulz, exhibition poster, 1996
Kontakt 96 - Międzynarodowy Festiwal Teatralny, plakat kulturalny, 1996
Kontakt 96 - Międzynarodowy Festiwal Teatralny, plakat kulturalny, 1996
International Theatre Festival – Kontakt 96, cultural poster, 1996
Rysunek & plakat, M. Wasilewski, plakat wystawowy, 1996
Rysunek & plakat, M. Wasilewski, plakat wystawowy, 1996
Drawing & Poster M. Wasilewski, exhibition poster, 1996
Międzynarodowy Festiwal Kontakt 95, plakat kulturalny, 1995
"Międzynarodowy Festiwal Kontakt 95, plakat kulturalny, 1995
Kontakt 95 International Theatre festival, cultural poster, 1995
100 lat kina, plakat filmowy, 1994
100 lat kina, plakat filmowy, 1994
100 Years of Cinema, film poster, 1994
Artyści plakatu-pedagodzy Akademii Sztuk pięknych w Warszawie, plakat wystawowy, 1994
Artyści plakatu-pedagodzy Akademii Sztuk pięknych w Warszawie, plakat wystawowy, 1994
Warsaw Academy of Fine Arts - Artists of Poster, exhibition poster, 1994
Chmura, plakat wystawowy, 1994
Chmura, plakat wystawowy, 1994
The Cloud, exhibition poster, 1994
1944-1994 Powstanie warszawskie, plakat polityczny, 1993
1944-1994 Powstanie warszawskie, plakat polityczny, 1993
1944-1994 Warsaw Uprising, political poster, 1993
Wasilewski, Rysunek i plakat, plakat wystawowy, 1993
Wasilewski, Rysunek i plakat, plakat wystawowy, 1993
Wasilewski, Drawing and Poster, exhibition poster, 1993
Sztuka żydowska, plakat wystawowy, 1993
Sztuka żydowska, plakat wystawowy, 1993
A presentation of jewish art, exhibition poster, 1993
Współczesne wzornictwo Finlandii, plakat wystawowy, 1993
Współczesne wzornictwo Finlandii, plakat wystawowy, 1993
Contemporary Design in Finland, exhibition poster, 1993
1943-1993 Powstanie warszawskie, plakat polityczny, 1992
1943-1993 Powstanie warszawskie, plakat polityczny, 1992
1943-1993 Warsaw Ghetto Uprising, political poster, 1992
Metamorfozy polskiego Plakatu, plakat wystawowy, 1991
Metamorfozy polskiego Plakatu, plakat wystawowy, 1991
The Metamorphosis of the Polish Poster, exhibition poster, 1991
M.Wasilewski, Julisteita, plakat wystawowy, 1992
M.Wasilewski, Julisteita, plakat wystawowy, 1992
M.Wasilewski Posters in Finland (Julisteita), exhibition poster, 1992
Lata świetlne, plakat filmowy, 1990
Lata świetlne, plakat filmowy, 1990
Light Years, film poster, 1990
Światło 90, plakat wystawowy, 1990
Światło 90, plakat wystawowy, 1990
Light 90, exhibition poster, 1990
M.Wasilewski Plakat, plakat wystawowy, 1990
M.Wasilewski Plakat, plakat wystawowy, 1990
Wasilewski Poster, exhibition poster, 1990
Miasteczko Hibiscus, plakat filmowy, 1989
Miasteczko Hibiscus, plakat filmowy, 1989
Hibiscus Town, film poster, 1989
Twarzą w twarz, plakat wystawowy, 1989
Twarzą w twarz, plakat wystawowy, 1989
Twarzą w twarz, plakat wystawowy, 1989
Zdrada i zemsta, plakat filmowy, 1988
Zdrada i zemsta, plakat filmowy, 1988
Betrayal and Revenge, film poster, 1988
Pożegnanie z Afryką, plakat filmowy, 1988
Pożegnanie z Afryką, plakat filmowy, 1988
Pożegnanie z Afryką, plakat filmowy, 1988
Nie - Boska komedia, plakat teatralny, 1988
Nie - Boska komedia, plakat teatralny, 1988
Non-Divine Comedy, theatre poste, 1988
Wywiad, plakat filmowy, 1988
Wywiad, plakat filmowy, 1988
Interview, film poster, 1988
Most na rzece Kwai, plakat filmowy, 1988
Most na rzece Kwai, plakat filmowy, 1988
The Bridge on the River Kwai, film poster, 1988
Nietykalni, plakat filmowy, 1987
Nietykalni, plakat filmowy, 1987
The Untouchables, film poster, 1987
Anioł w szafie, plakat filmowy, 1987
Anioł w szafie, plakat filmowy, 1987
The Angel in a Wardrobe, film poster, 1987
Wielka draka w chińskiej dzielnicy, plakat filmowy, 1987
Wielka draka w chińskiej dzielnicy, plakat filmowy, 1987
Big Trouble in Little Chine, film poster, 1987
Wirujący seks, plakat filmowy, 1987
Wirujący seks, plakat filmowy, 1987
Dirty Dancing, film poster, 1987
Rykoszet, plakat filmowy, 1987
Rykoszet, plakat filmowy, 1987
Backfire, film poster, 1987
Temat, plakat filmowy, 1987
Temat, plakat filmowy, 1987
The Subject, film Poster, 1987
Fikołek przez głowę, plakat filmowy, 1987
Fikołek przez głowę, plakat filmowy, 1987
Kick by Head, film poster, 1987
Żurawie wracają do gniazd, plakat filmowy, 1986
Żurawie wracają do gniazd, plakat filmowy, 1986
Cranes Come Back To The Nest, film poster, 1986
Nieśmiertelny, plakat filmowy, 1986
Nieśmiertelny, plakat filmowy, 1986
Highlander, film poster, 1986
Cienie śmierci, plakat filmowy, 1986
Cienie śmierci, plakat filmowy, 1986
Death Shadows, film poster,1986
Marzenie o nieobecnym, plakat fimowy, 1986
Marzenie o nieobecnym, plakat fimowy, 1986
Dreaming on Somebody who is not there, film poster, 1986
Oskarżony, plakat filmowy, 1985
Oskarżony, plakat filmowy, 1985
The Accused, film poster, 1985
Nadzór, plakat filmowy, 1984
Nadzór, plakat filmowy, 1984
Custody, film poster, 1984
Opinia, plakat filmowy, 1985
Opinia, plakat filmowy, 1985
Opinion, film poster, 1985
Tajemnica starego strychu, plakat filmowy, 1984
Tajemnica starego strychu, plakat filmowy, 1984
Old Garret Mystery, film poster, 1984
Amadeusz, plakat filmowy, 1984
Amadeusz, plakat filmowy, 1984
Amadeus, film poster, 1984
I jeszcze jedna noc Szeherezady, plakat filmowy,1984
I jeszcze jedna noc Szeherezady, plakat filmowy,1984
The Night of Scheherazade, film poster,1984
Nie daj się zniewolić, plakat społeczny, 1983
Nie daj się zniewolić, plakat społeczny, 1983
Don’t Get Enslaved, social poster, 1983
Ostatnie Tango w „Titanicu”, plakat filmowy, 1983
Ostatnie Tango w „Titanicu”, plakat filmowy, 1983
Last Tango on Titanic, film poster, 1983
O dzielnym kowalu, plakat filmowy, 1983
O dzielnym kowalu, plakat filmowy, 1983
The Brave Smith, film poster, 1983
Z życia naczelnika wydziału kryminalnego, plakat filmowy, 1982
Z życia naczelnika wydziału kryminalnego, plakat filmowy, 1982
Head of department of criminal life, Film Poster 1982
Cza - Cza, plakat filmowy, 1981
Cza - Cza, plakat filmowy, 1981
Cha – Cha, film poster, 1981
Zaćmienie częściowe, plakat filmowy, 1982
Zaćmienie częściowe, plakat filmowy, 1982
Partially Eclipse, film poster, 1982
Tymczasowy raj, plakat filmowy, 1981
Tymczasowy raj, plakat filmowy, 1981
Temporary Paradise, film poster, 1981
Śnieżyca, plakat filmowy, 1981
Śnieżyca, plakat filmowy, 1981
Big Snow, film poster, 1981
Anna, plakat filmowy, 1981
Anna, plakat filmowy, 1981
Anna, Film Poster, 1981
Samotna pozna pana..., plakat filmowy, 1980
Samotna pozna pana..., plakat filmowy, 1980
Single Woman Wants to Know Somebody, film poster, 1980
Pętla Oriona, plakat filmowy, 1980
Pętla Oriona, plakat filmowy, 1980
The Loop of the Orion, film poster, 1980
Współczesny plakat polski, plakat wystawowy, 1980
Współczesny plakat polski, plakat wystawowy, 1980
Polish Contemporary Poster, exhibition poster, 1980
Okupacja w 26 obrazach, plakat filmowy, 1979
Okupacja w 26 obrazach, plakat filmowy, 1979
Occupation in 26 pictures, film poster, 1979
Dziewczyna z muszlą, plakat filmowy, 1979
Dziewczyna z muszlą, plakat filmowy, 1979
The Girl With the Shell, film poster, 1979
Kugitańska tragedia, plakat filmowy, 1979
Kugitańska tragedia, plakat filmowy, 1979
Kugitanska tragedy, film poster, 1979
Policjantka, plakat filmowy, 1979
Policjantka, plakat filmowy, 1979
La Femme flick, film poster, 1979
Gra o jabłko, plakat filmowy, 1979
Gra o jabłko, plakat filmowy, 1979
Game of an apple, film poster, 1979
Kilka pytań na tematy osobiste, plakat filmowy, 1978
Kilka pytań na tematy osobiste, plakat filmowy, 1978
Some Questions on Personal Subjects, film poster, 1978
Trzy kobiety, plakat filmowy, 1978
Trzy kobiety, plakat filmowy, 1978
Three Women, film poster, 1978
Alkoholizm i prostytucja, plakat społeczny, 1978
Alkoholizm i prostytucja, plakat społeczny, 1978
Alcoholism & Prostitution, social poster, 1978
Niezamężna kobieta, plakat filmowy, 1978
Niezamężna kobieta, plakat filmowy, 1978
An Unmarried Woman, film poster, 1978
Zagubieni w Tajdze, plakat filmowy, 1978
Zagubieni w Tajdze, plakat filmowy, 1978
Vanishing in Taiga, film poster, 1978
Prorok, złoto i Siedmiogrodzianie, plakat filmowy, 1978
Prorok, złoto i Siedmiogrodzianie, plakat filmowy, 1978
The Prophet & Gold, film poster, 1978
Kobieta pod presją, plakat filmowy, 1978
Kobieta pod presją, plakat filmowy, 1978
A Woman Under the Influence, film poster, 1978
Progressive Journalist Against Apartheid, plakat polityczny, 1978
Progressive Journalist Against Apartheid, plakat polityczny, 1978
Progressive Journalist Against Apartheid, political poster, 1978
Niezwykła historia doktora Jekylla i Pana Hyde, plakat filmowy, 1978
Niezwykła historia doktora Jekylla i Pana Hyde, plakat filmowy, 1978
Dr Jekyll and Mr. Hyde, film poster, 1978
Wilczym śladem, plakat filmowy, 1978
Wilczym śladem, plakat filmowy, 1978
Wolf Trace, film poster, 1978
Wielki samotnik, plakat filmowy, 1978
Wielki samotnik, plakat filmowy, 1978
The great loner, film poster, 1978
Wierna rzeka, plakat filmowy, 1978
Wierna rzeka, plakat filmowy, 1978
Faithful River, Film Poster, 1978
Węgrzy, plakat filmowy, 1978
Węgrzy, plakat filmowy, 1978
Hungarians, film poster, 1978
Król Drozdobrody, plakat filmowy, 1977
Król Drozdobrody, plakat filmowy, 1977
Trush King, film poster, 1977
Cudze listy, plakat filmowy, 1977
Cudze listy, plakat filmowy, 1977
Another Persons Letters, film poster, 1977
Jarosław Mądry, plakat filmowy, 1977
Jarosław Mądry, plakat filmowy, 1977
Jaroslav the Wise, film poster, 1977
Cenny depozyt, plakat filmowy, 1977
Cenny depozyt, plakat filmowy, 1977
Precious deposit, film poster, 1977
Śmierć z komputera, plakat filmowy, 1977
Śmierć z komputera, plakat filmowy, 1977
Death from computer, film poster, 1977
Tajemniczy upiór, plakat filmowy, 1977
Tajemniczy upiór, plakat filmowy, 1977
The mysterious ghost, film poster, 1977
Czas miłości i nadziei, plakat filmowy, 1977
Czas miłości i nadziei, plakat filmowy, 1977
Time of love and hope, film poster, 1977
Za rok, za dzień, za chwilę, plakat filmowy, 1976
Za rok, za dzień, za chwilę, plakat filmowy, 1976
For the year, per day, for a moment, film poster, 1976
Szczęście jest tak blisko, plakat filmowy, 1976
Szczęście jest tak blisko, plakat filmowy, 1976
Happiness is at hand, film poster, 1976
Wasilewski, Wystawa Plakatu Filmowego, plakat wystawowy, 1975
Wasilewski, Wystawa Plakatu Filmowego, plakat wystawowy, 1975
Wasilewski Film Poster Exhibition, exhibition poster, 1975
Habitat, plakat społeczny, 1975
Habitat, plakat społeczny, 1975
Habitat, social poster, 1975
To be or (war) not to be?, plakat polityczny , 1975
To be or (war) not to be?, plakat polityczny , 1975
To be or (war) not to be?, political poster, 1975
Przeciw Kingowi, plakat filmowy, 1975
Przeciw Kingowi, plakat filmowy, 1975
Against King, film poster, 1975
Dziewczyna z laską, plakat filmowy, 1975
Dziewczyna z laską, plakat filmowy, 1975
Girl with a cane, film poster, 1975
Ratunku!, plakat społeczny, 1975
Ratunku!, plakat społeczny, 1975
Help!, social poster, 1975
Dzieci ofiarami pożarów, plakat społeczny, 1974
Dzieci ofiarami pożarów, plakat społeczny, 1974
Children Victims of Fires, Social Poster, 1974
Mgła nie ukryje zdrajcy, plakat filmowy, 1974
Mgła nie ukryje zdrajcy, plakat filmowy, 1974
Traitor in the Fog, film poster, 1974
Śmierć wybiera, plakat filmowy, 1973
Śmierć wybiera, plakat filmowy, 1973
Death Choice, film poster, 1973
Mieć 20 lat w Aures, plakat filmowy, 1973
Mieć 20 lat w Aures, plakat filmowy, 1973
To Have 20 Year in Aures, film poster, 1973
Pirat, plakat filmowy, 1973
Pirat, plakat filmowy, 1973
The Pirate, film poster, 1973
Lew w zimie, plakat filmowy, 1972
Lew w zimie, plakat filmowy, 1972
Lion in the Winter, film poster, 1972
Historia miłości, plakat filmowy, 1972
Historia miłości, plakat filmowy, 1972
The story of love, film poster, 1972
Cyrk, plakat, 1971
Cyrk, plakat, 1971
The Circus, poster, 1971
Hajducy Kapitana Angela, plakat filmowy, 1971
Hajducy Kapitana Angela, plakat filmowy, 1971
Captain Angel Soldiers, film poster, 1971
Linia, plakat filmowy, 1971
Linia, plakat filmowy, 1971
The Line, film poster, 1971
Krwawa Bajka, plakat filmowy, 1971
Krwawa Bajka, plakat filmowy, 1971
Bloody Fairy - Tale, film poster, 1971
Na torze czeka morderca , plakat filmowy, 1971
Na torze czeka morderca , plakat filmowy, 1971
Waiting Murderer, film poster, 1971
Człowiek we współczesnym świecie,Konkurs plakatu społecznego - I Nagroda, 1970
Człowiek we współczesnym świecie,Konkurs plakatu
społecznego - I Nagroda, 1970
Man and Contemporary World, Social Poster Competition -
Winner, 1970
Żegnaj Gulsary, plakat filmowy, 1970
Żegnaj Gulsary, plakat filmowy, 1970
Good bye Gulsary, film poster, 1970
 Przygody małej wydry, plakat filmowy, 1969
Przygody małej wydry, plakat filmowy, 1969
The Little Otter Adventures, film poster, 1969
 Siedzący po prawicy, plakat filmowy, 1969
Siedzący po prawicy, plakat filmowy, 1969
The Sitting at Right, film poster, 1969
BS 38-15, plakat filmowy, 1967
BS 38-15, plakat filmowy, 1967
BS 38-15, film poster, 1967