Mieczysław Wasilewski
Konferencja Biura Infrastruktury MSZ, 2012
Konferencja Biura Infrastruktury MSZ, 2012
The Conference of Infrastructure Bureau M. F. O., 2012
Logo dla Mazowieckich Producentów Wina, 2009
Logo dla Mazowieckich Producentów Wina, 2009
Logo for the Mazovia Wine Producers, 2009
Logo dla polskiej wystawy w Paryżu, 2004
Logo dla polskiej wystawy w Paryżu, 2004
Logo for Polish exhibition in Paris, 2004
Nieopublikowane logo dla Telewizji Polskiej, 2001
Nieopublikowane logo dla Telewizji Polskiej, 2001
Unpublished Logo for polish TV, 2001
Nieopublikowane logo dla Orlen, 2001
Nieopublikowane logo dla Orlen, 2001
Unpublished Logo for Orlen – petrol company, 2001
Nieopublikowane logo dla Telekomunikacji Polskiej, 2001
Nieopublikowane logo dla Telekomunikacji Polskiej, 2001
Unpublished Logo for Polish Telecom, 2001
Nieopublikowane logo dla Telewizji Polskiej, 2001
Nieopublikowane logo dla Telewizji Polskiej, 2001
Unpublished Logo for polish TV, 2001
Logo dla Pen Club, 2000
Logo dla Pen Club, 2000
Logo for Pen Club – Polish Writers Society, 2000
Logo dla polskich targów ksiązki, 2000
Logo dla polskich targów ksiązki, 2000
Logo for Polish Book Expo, 2000
Nieopublikowane logo dla banku, 1996
Nieopublikowane logo dla banku, 1996
Unpublished Logo for commercial bank, 1996
Logo dla polskiej firmy regionalnej, 1993
Logo dla polskiej firmy regionalnej, 1993
Logo for Polish Regional Company, 1993
Nieopublikowane logo dla Ministerstwa Kultury I Sztuki, 1993
Nieopublikowane logo dla Ministerstwa Kultury I Sztuki, 1993
Unpublished Logo for Ministry of Culture and Art, 1993
Nieopublikowane logo dla polskiej partii liberalnej, 1992
Nieopublikowane logo dla polskiej partii liberalnej, 1992
Unpublished Logo for Polish Liberal Party, 1992
NOAH - logo biura architektonicznego, 1991
NOAH - logo biura architektonicznego, 1991
NOAH, logo for Architect Office, 1991
Logo Europejskiego Centrum Kultury w Natolinie, 1990
Logo Europejskiego Centrum Kultury w Natolinie, 1990
Logo for European Culture Center in Natolin, 1990
Logo dla firmy szybowcowej, 1991
Logo dla firmy szybowcowej, 1991
Logo for gliding company, 1991
Logo dla firmy Cumulus
Logo dla firmy Cumulus
Logo for Cumulus company
Nieopublikowane logo dla Polskiej Agencji Filmowej,1991
Nieopublikowane logo dla Polskiej Agencji Filmowej,1991
Unpublished Logo for Polish Film Agency, 1991
Logo dla Mostostal - Dal,1990
Logo dla Mostostal - Dal,1990
Logo for Mostostal - Dal, 1990
Logo Akademickiej Agencji Artystycznej – 3A, 1990
Logo Akademickiej Agencji Artystycznej – 3A, 1990
Logo for Academy of Art Agency- 3A , 1990 (color version)
Logo Akademickiej Agencji Artystycznej – 3A, 1990
Logo Akademickiej Agencji Artystycznej – 3A, 1990
Logo for Academy of Art Agency- 3A , 1990 (black version)
Logo dla “Teatru Powszechnego”, 1988
Logo dla “Teatru Powszechnego”, 1988
Logo for “Powszechny Theater”, 1988
Logo dla firmy famaceutycznej, 1988
Logo dla firmy famaceutycznej, 1988
Logo for Pharmaceutical Company, 1988
Logo dla Experimental Creative Center, 1985
Logo dla Experimental Creative Center, 1985
Logo for Experimental Creative Center, 1985
Logo dla Towarzystwa Artystów Rzezbiarzy, 1985
Logo dla Towarzystwa Artystów Rzezbiarzy, 1985
Logo dla Towarzystwa Artystów Rzezbiarzy, 1985
Logo dla serii wydawnictw popularno-naukowych, 1978
Logo dla serii wydawnictw popularno-naukowych, 1978
Logo for popular science publishing series, 1978
Homo, logo 1975
Homo, logo 1975
Homo, logo for art exhibition, 1975
Ilustracja do  magazynu KMag 2010
Logo dla Zakładów Azotowych Puławy 1966
Logo for Fertilizer Factory Puławy, 1966