Mieczysław Wasilewski
Mieczysław Wasilewski
Adres do korespondecji / Postal address
Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

Academy of Fine Arts in Warsaw
Krakowskie Przedmieście 5 
00-068 Warsaw
Poland

e - mail:
wasilij@o2.pl