Mieczysław Wasilewski
Niepublikowany rysunek do wystawy własnej 2011
Niepublikowany rysunek do wystawy własnej 2011"
Unpublished drawing for exhibition 2011
Ilustracja do magazynu KMag 2010
Ilustracja do magazynu "KMag" 2010
Illustration for "KMag" magazine 2010
Niepublikowany rysunek do wystawy własnej 2010
Niepublikowany rysunek do wystawy własnej 2010
Unpublished drawing for exhibition 2010
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej Wieloryb 2010
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej "Wieloryb" 2010
Illustrations for the book "The Whale" by Agnieszka Taborska
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej Wieloryb 2010
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej "Wieloryb" 2010
Illustrations for the book "The Whale" by Agnieszka Taborska
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej Wieloryb 2010
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej "Wieloryb" 2010
Illustrations for the book "The Whale" by Agnieszka Taborska
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej Wieloryb 2010
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej "Wieloryb" 2010
Illustrations for the book "The Whale" by Agnieszka Taborska
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej Wieloryb 2010
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej "Wieloryb" 2010
Illustrations for the book "The Whale" by Agnieszka Taborska
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej Wieloryb 2010
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej "Wieloryb" 2010
Illustrations for the book "The Whale" by Agnieszka Taborska
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej Wieloryb 2010
Ilustracje do książki Agnieszki Taborskiej "Wieloryb" 2010
Illustrations for the book "The Whale" by Agnieszka Taborska
Rysunek do wystawy Wiosenna Miłość 2008
Rysunek do wystawy "Wiosenna Miłość" 2008
Drawing for exhibition "Spring love" 2008
Rysunek na Kongres Dzieci Rytmem Świata 2007
Rysunek na Kongres "Dzieci Rytmem Świata" 2007
Drawing for Congress "Children rhythm of the World" 2007
Ilustracja do tomiku poezji 2005
Ilustracja do tomiku poezji 2005
Illustration to the volume of poetry 2005
Rysunek do Gazety Wyborczej 2005
Rysunek do Gazety Wyborczej 2005
Drawing for Gazeta Wyborcza 2005
Rysunek do Gazety Wyborczej 2005
Rysunek do Gazety Wyborczej 2005
Drawing for Gazeta Wyborcza 2005
Ilustracja do Playboy'a 2002
Ilustracja do Playboy'a 2002
Illustration for Playboy magazine 2002
Rysunek do Gazety Wyborczej 2002
Rysunek do Gazety Wyborczej 2002
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza" 2002
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy 2002
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy" 2002
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2002
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy 2002
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy" 2002
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2002
Rysunek do Gazety Wyborczej 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej 2001
Drawing for Gazeta Wyborcza 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy" 2001
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy" 2001
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej 2001
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza" 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej 2001
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza" 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej 2001
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza" 2001
Ty i ja, ilustracja prasowa 2001
Ty i ja, ilustracja prasowa 2001
You and Me, drawing for weekly magazine 2001
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy" 2000
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy" 2000
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej 2000
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza" 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy" 2000
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2000
Ty i ja, ilustracja prasowa 2000
Ty i ja, ilustracja prasowa 2000
You and me, drawing for weekly magazine 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy" 2000
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej 2000
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza" 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej 2000
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy" 2000
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej 2000
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza" 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy" 2000
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy" 2000
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels" 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej, 2000
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 2000
Ilustracja do opowiadań Kurta Vonneguta, 2000
Ilustracja do opowiadań Kurta Vonneguta, 2000
Illustration for short stories by Kurt Vonnegut, 2000
Rysunek do Gazety Wyborczej 2005
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90te
Drawing for Gazeta Wyborcza, 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy", lata 90-te
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy", lata 90-te
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy", lata 90-te
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, 1997
Rysunek do Gazety Wyborczej, 1997
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 1997
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy", lata 90-te
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy", lata 90-te
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy", lata 90-te
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy", lata 90-te
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy", lata 90-te
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, lata 90-te
Drawing for daily magazine "Gazeta Wyborcza", 90s
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn Wysokie Obcasy, lata 90-te
Rysunek do Gazety Wyborczej, magazyn "Wysokie Obcasy", lata 90-te
Drawing for Gazeta Wyborcza, weekly magazine "High heels", 90s
Pani Zima, ilustracja, lata 90-te
Pani Zima, ilustracja, lata 90-te
Lady Winter, illustration, 90s
Bezrobotny, ilustracja prasowa, 1998
Bezrobotny, ilustracja prasowa, 1998
The Unemployed, drawing for monthly magazine, 1998
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana Zwiedzam wszechświat , 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana "Zwiedzam wszechświat" , 1996
Illustrations to poetry of Boleslaw Lesmian "Explore the Universe", 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana Zwiedzam wszechświat , 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana "Zwiedzam wszechświat" , 1996
Illustrations to poetry of Boleslaw Lesmian "Explore the Universe", 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana Zwiedzam wszechświat , 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana "Zwiedzam wszechświat" , 1996
Illustrations to poetry of Boleslaw Lesmian "Explore the Universe", 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana Zwiedzam wszechświat , 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana "Zwiedzam wszechświat" , 1996
Illustrations to poetry of Boleslaw Lesmian "Explore the Universe", 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana Zwiedzam wszechświat , 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana "Zwiedzam wszechświat" , 1996
Illustrations to poetry of Boleslaw Lesmian "Explore the Universe", 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana Zwiedzam wszechświat , 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana "Zwiedzam wszechświat" , 1996
Illustrations to poetry of Boleslaw Lesmian "Explore the Universe", 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana Zwiedzam wszechświat , 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana "Zwiedzam wszechświat" , 1996
Illustrations to poetry of Boleslaw Lesmian "Explore the Universe", 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana Zwiedzam wszechświat , 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana "Zwiedzam wszechświat" , 1996
Illustrations to poetry of Boleslaw Lesmian "Explore the Universe", 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana Zwiedzam wszechświat , 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana "Zwiedzam wszechświat" , 1996
Illustrations to poetry of Boleslaw Lesmian "Explore the Universe", 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana Zwiedzam wszechświat , 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana "Zwiedzam wszechświat" , 1996
Illustrations to poetry of Boleslaw Lesmian "Explore the Universe", 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana Zwiedzam wszechświat , 1996
Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana "Zwiedzam wszechświat" , 1996
Illustrations to poetry of Boleslaw Lesmian "Explore the Universe", 1996
Rysunek niepublikowany, lata 90-te
Rysunek niepublikowany, lata 90-te
Unpublished drawing, 90s
Rysunek niepublikowany do plakatu, lata 90-te
Rysunek niepublikowany do plakatu, lata 90-te
Unpublished drawing for poster, 90s
Rysunek do magazynu LOT-u, lata 90-te
Rysunek do magazynu LOT-u, lata 90-te
Drawing for Polish airlines magazine, 90s
Rysunek do magazynu LOT-u, lata 90-te
Rysunek do magazynu LOT-u, lata 90-te
Drawing for Polish airlines magazine, 90s
Rysunek do magazynu LOT-u, lata 90-te
Rysunek niepublikowany do książki, lata 90-te
Unpublished illustration for book, 90s
Poczta Polska, lata 90-te
Poczta Polska, lata 90-te
Drawing for Polish Post, 90s
Niepublikowana czołówka do filmu Zemsta, lata 90-te
Niepublikowana czołówka do filmu "Zemsta", lata 90-te
Unpublished drawing for film lead "Revenge", 90s
Rysunek autopromocyjny, lata 90-te
Rysunek autopromocyjny, lata 90-te
Self-promotional drawing, 90s
Rysunek autopromocyjny, lata 90-te
Rysunek autopromocyjny, lata 90-te
Self-promotional drawing, 90s
Rysunek do kalendarza Żywioły, Ogień, lata 90-te
Rysunek do kalendarza "Żywioły", Ogień, lata 90-te
Drawing for calendar "The Elements", Fire, 90s
Rysunek do kalendarza Żywioły, Ogień, lata 90-te
Rysunek do kalendarza "Żywioły", Ogień, lata 90-te
Drawing for calendar "The Elements", Fire, 90s
Rysunek do czołówki filmowej, lata 90-te
Rysunek do czołówki filmowej, lata 90-te
Drawing for the film lead, 90s
Koegzystencja, 1988
Koegzystencja, 1988
The Coexistence, 1988
Rysunek niepublikowany, lata 80-te
Rysunek niepublikowany, lata 80-te
Unpublished drawing, 80s
Rysunek niepublikowany, lata 80-te
Rysunek niepublikowany, lata 80-te
Unpublished drawing, 80s
Rysunek niepublikowany, lata 80-te
Rysunek niepublikowany, lata 80-te
Unpublished drawing, 80s
Rysunek na wystawę grafiki komputerowej w Zachęcie, 1988
Rysunek na wystawę grafiki komputerowej w Zachęcie, 1988
Drawing for exhibition of computer graphics in "Zachęta" gallery, 1988
Rysunek niepublikowany, lata 80-te
Rysunek niepublikowany, lata 80-te
Unpublished drawing, 80s
Rysunek na wystawę grafiki komputerowej w Zachęcie, 1988
Rysunek na wystawę grafiki komputerowej w Zachęcie, 1988
Drawing for exhibition of computer graphics in "Zachęta" gallery, 1988
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 80-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 80-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 80s
Marzenie dnia, ilustracja prasowa, 1986
Marzenie dnia, ilustracja prasowa, 1986
Daydream, drawing for weekly magazine, 1986
Rysunek na t-shirt do USA, lata 80-te
Rysunek na t-shirt do USA, lata 80-te
Drawing for t-shirt to USA, 80s
Rysunek niepublikowany, lata 80-te
Rysunek niepublikowany, lata 80-te
Unpublished drawing, 80s
Final Cut, ilustracja prasowa, 1985
Final Cut, ilustracja prasowa, 1985
Final Cut, drawing for monthly magazine, 1985
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 80-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 80-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 80s
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 80-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 80-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 80s
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 80-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 80-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 80s
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 80-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 80-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 80s
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 80-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 80-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 80s
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 80-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 80-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 80s
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 80-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 80-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 80s
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 80-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 80-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 80s
Problem, okładka prasowa, 1979
Problem, okładka prasowa, 1979
The Problem, cover for magazine, 1979
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 70-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 70-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 70s
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 70-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 70-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 70s
Ogród czasu, ilustracja prasowa, 1978
Ogród czasu, ilustracja prasowa, 1978
The Garden of Time, drawn for weekly magazine, 1978
Patrzę - widzę, ilustracja prasowa, 1978
Patrzę - widzę, ilustracja prasowa, 1978
I look - I see, drawing for weekly magazine, 1978
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 70-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 70-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 70s
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 70-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 70-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 70s
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 70-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 70-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 70s
Ilustracja science fiction do magazynu Problemy, lata 70-te
Ilustracja science fiction do magazynu "Problemy", lata 70-te
Science fiction illustration for "Problems" monthly magazine, 70s
Ilustracja do magazynu Problemy, lata 70-te
Ilustracja do magazynu "Problemy", lata 70-te
Illustration for "Problems" monthly magazine, 70s
 Ilustracja do tygodnika Perpsektywy, 1975
Ilustracja do tygodnika "Perpsektywy", 1975
Illustration for "Outlook" weekly magazine, 1975
 Ilustracja do tygodnika Perpsektywy, 1975
Ilustracja do tygodnika "Perpsektywy", 1975
Illustration for "Outlook" weekly magazine, 1975