Mieczysław Wasilewski
Wieloryb, A. Taborska, okładka, Czarne 2010
Wieloryb, A. Taborska, okładka, Czarne 2010
A Whale, A. Taborska, book cover, Czarne 2010
Chodzę i pytam, R. Wojaczek, okładka, 2000
Chodzę i pytam, R. Wojaczek, okładka, 2000
I go and I ask, R. Wojaczek, book cover, 2000
To, co pisałem, Cz. Miłosz, okładka, 1999
To, co pisałem, Cz. Miłosz, okładka, 1999
That, what I wrote, Czesław Miłosz, book cover, 1999
Po stronie nadziei, K.K Baczyński, okładka, Swiat Książki 1999
Po stronie nadziei, K.K Baczyński,
okładka, Świat Książki 1999
On the side of hope, K.K Baczyńsk,
book cover, Swiat Książki 1999
Dom jest daleko, Polska wciąż jest blisko, M. Hemar, okładka, 1998
Dom jest daleko, Polska wciąż jest blisko,
M. Hemar, okładka, 1998
The house is far, Poland is still close,
M. Hemar, book cover, 1998
Być kwiatem, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, okładka, 1995
Być kwiatem, M. Pawlikowska-Jasnorzewska,
okładka, 1995
o be a flower, M. Pawlikowska-Jasnorzewska,
book cover, 1995
Hitler, okładka, Swiat Książki 1999
Hitler, okładka, Świat Książki 1999
Hitler, book cover, Swiat Książki 1999
Stalin, okładka, Swiat Książki 1998
Stalin, okładka, Świat Książki 1998
Stalin, book cover, Swiat Książki 1998
Mao, okładka, Swiat Książki 1998
Mao, okładka, Świat Książki 1998
Mao, book cover, Swiat Książki 1998
Imię dla ptaka, Wadim Szefner, okładka 1998
Imię dla ptaka, Wadim Szefner, okładka 1998
Series of poetry, Wadim Szefner, book cover 1998
Ankara, L. Pawlik, Swiat Książki 1998
Ankara, L. Pawlik, Swiat Książki, 1998
Ankara, L. Pawlik, book cover, Swiat Książki, 1998
Colette Gigi i inne opowiadania, okładka, PIW 1979
Colette Gigi i inne opowiadania, okładka, PIW 1979
Colette Gigi and other stories, book cover, PIW 1979
Matka Courage i jej dzieci, B. Brecht, PIW 1977
Matka Courage i jej dzieci, B. Brecht, PIW 1977
Mother Courage and Her Children,
B. Brecht, book cover, PIW 1977
Klaudiusz i Messalina, R. Graves, okładka, 1975
Klaudiusz i Messalina, R. Graves, okładka, 1975
Klaudiusz and Messalina, R. Graves, book cover, 1975
Burzliwy żywot Baska Zalacaina, Pio Baroja, Książka i Wiedza 1981
Burzliwy żywot Baska Zalacaina, Pio Baroja,
Książka i Wiedza 1981
The turbulent life of Bask Zalacain, Pio Baroja,
Książka i Wiedza 1981
Opowiadania Petersburskie, Mikołaj Gogol, Książka i Wiedza 1980
Opowiadania Petersburskie, Mikołaj Gogol,
Książka i Wiedza 1980
St. Petersburg Stories, Nikolai Gogol,
Książka i Wiedza 1980
Panny z Wilka, Jaroslaw Iwaszkiewicz, Książka i Wiedza 1979
Panny z Wilka, Jaroslaw Iwaszkiewicz,
Książka i Wiedza 1979
The Maids of Wilko, Jaroslaw Iwaszkiewicz,
Książka i Wiedza 1979
Igranie z Nocą, Bitwa o Tuluzę, Jose Cabanis, Książka i Wiedza 1979
Igranie z Nocą, Bitwa o Tuluzę, Jose Cabanis,
Książka i Wiedza 1979
Playing with Night, Battle of Toulouse, Jose Cabanis,
Książka i Wiedza 1979
Czas Przeszły, Francois - Marie Banier, Książka i Wiedza 1978
Czas Przeszły, Francois - Marie Banier,
Książka i Wiedza 1978
Past Time, Francois - Marie Banier,
Książka i Wiedza 1978
Miłosna Ballada, John Cheever, Książka i Wiedza 1977
Miłosna Ballada, John Cheever, Książka i Wiedza 1977
Love Ballad, John Cheever, Książka i Wiedza 1977
Żmija, Aleksy Tołstoj, Książka i Wiedza 1977
Żmija, Aleksy Tołstoj, Książka i Wiedza 1977
Viper, Aleksy Tołstoj, Książka i Wiedza 1977
Rozkurz, Miron Białoszewski,  Państwowy Instytut Wydawniczy 1980
Rozkurz, Miron Białoszewski,
Państwowy Instytut Wydawniczy 1980
Rozkurz, Miron Białoszewski,
Państwowy Instytut Wydawniczy 1980
Pałeczka i inne opowiadania,  Adolf Rudnicki, Państwowy Instytut Wydawniczy 1980
Pałeczka i inne opowiadania, Adolf Rudnicki,
Państwowy Instytut Wydawniczy 1980
The stick and other stories, Adolf Rudnicki,
Państwowy Instytut Wydawniczy 1980
Pałeczka i inne opowiadania,  Adolf Rudnicki, Państwowy Instytut Wydawniczy 1979
Pamiętnik z powstania warszawskiego, Miron Białoszewski,
Państwowy Instytut Wydawniczy 1979
Warsaw uprising diary, Miron Bialoszewski,
Państwowy Instytut Wydawniczy 1979
Popiół i diament, Jerzy Andrzejewski, Państwowy Instytut Wydawniczy 1979
Popiół i diament, Jerzy Andrzejewski,
Państwowy Instytut Wydawniczy 1979
Ashes and Diamonds, Jerzy Andrzejewski,
Państwowy Instytut Wydawniczy 1979
Na podbój Księżyca, Norman Mailer, Książka i Wiedza 1978
Na podbój Księżyca, Norman Mailer, Książka i Wiedza 1978
Of a Fire on the Moon, Norman Mailer, Książka i Wiedza 1978
Niech Pana Bóg Błogosławi Panie Rosewater, Kurt Vonnegut, Książka i Wiedza 1976
Niech Pana Bóg Błogosławi Panie Rosewater,
Kurt Vonnegut, Książka i Wiedza 1976
Good Bless You, Mr Rosewater,
Kurt Vonnegut, Książka i Wiedza 1976
X-211 i Czarna Dama, Hasso Grabnerm, Książka i Wiedza 1975
X-211 i Czarna Dama, Hasso Grabnerm, Książka i Wiedza 1975
X-211 and The Black Lady, Hasso Grabnerm,
Książka i Wiedza 1975