Mieczysław Wasilewski
Mieczysław Wasilewski
Urodzony 1 stycznia 1942 r. w Warszawie. W latach 1960-1966 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego. Zajmuje się plakatem, ilustracją, grafiką wydawniczą. Profesor Akademii Sztuk Pięknych i Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie, w obu uczelniach prowadził Pracownię Projektowania Graficznego. Był wykładowcą na uczelniach artystycznych w Holandii, Syrii, Finlandii, Niemczech, Francji, Meksyku, Chile, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Iranie i Szwajcarii. Brał udział w kilkuset wystawach polskiego plakatu i ilustracji w kraju i za granicą. Uczestniczył w dziesiątkach międzynarodowych imprez sztuki plakatu. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień w dziedzinie plakatu i grafiki wydawniczej. [WIKI]
Mieczysław Wasilewski
Mieczysław Wasilewski was born on January 1 st, 1942, in Warsaw. From 1960 to 1966, he studied on the Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Painting and Graphics, and obtained his diploma in the Atelier of professor Henryk Tomaszewski´s. The area of his activity is poster, illustration and editorial graphics. He works as a professor in Academy of Fine Arts and in the European Academy of Arts (EAS), both in Warsaw. In both schools, he´s the head of the Graphic Design Atelier. He was a visiting lecturer in artistic schools in Holland, Syria, Germany, France, Mexico, Chile, Canada, United States, Iran and Switzerland. He took part in hundreds of national and international exhibitions concerning Polish poster and illustration. He also participated in dozens of international artistic enterprises in the poster area. He obtained numerous prestigious awards and praises in the field of poster as well as editorial graphics.  [WIKI]